Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Lp. Data Treść Pliki
1. 09.07.2010r. Upoważnienia do podpisywania wniosków o wartości nie przekraczającej 500 zł netto dla kierowników jednostek wnioskujących oraz jednostek kontrolujących zadania finansowe - §20 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie, Zarządzenie nr 11/2010 Rektora AM w Szczecinie z dnia 01.03.2010 r., ze zmianami