Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Okres
obowiązywania
od - do
Podstawa prawna Pliki
Tekst po zmianach Od 23.06.2010 Tekst pierwotny Od 02.03.2010 Zarządzenie nr 11/2010 Rektora AM w Szczecinie z dnia 01.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, (zał. nr 1 do Regulaminu) zmiany z 23.06. 2010r
Akademia Morska w Szczecinie

Tekst pierwotny
Akademia Morska w Szczecinie
nieobowiązujące
Od 01.03.2009 Zarządzenie nr 8/2009 Rektora AM w Szczecinie z dnia 27.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, (zał. nr 1 do Regulaminu) Akademia Morska w Szczecinie
nieobowiązujące
Od 20.03.2017 Wykaz jednostek realizujących zamówienia i prowadzących postępowania w trybie ustawy Akademia Morska w Szczecinie