Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Lp. Procedura Formularz Pliki
1. Korekta planu zamówień publicznych Wniosek o korektę planu zamówień publicznych Akademia Morska w Szczecinie
2. Zamówienie publiczne Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego obowiązujący od 01.01.2012 Akademia Morska w Szczecinie
3. Zamówienie publiczne Wniosek o zawarcie umowy ramowej obowiązujący od 01.01.2012 Akademia Morska w Szczecinie
4. Zamówienie publiczne w projekcie międzynarodowym Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie międzynarodowym obowiązujący od 01.01.2012 Akademia Morska w Szczecinie
5. Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku Protokół z zapytania ofertowego/rozeznania rynku Akademia Morska w Szczecinie
6. Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku w robotach budowlanych Protokół z zapytania ofertowego/rozeznania rynku dotyczącego zamówienia na roboty budowlane Akademia Morska w Szczecinie
7. Kontrola obiegu dokumentu Karta obiegu dokumentu w procedurze zamówień publicznych Akademia Morska w Szczecinie
8. Powołanie komisji przetargowej Zarządzenie przetargowe Akademia Morska w Szczecinie
9. Trójstopniowa kontrola wewnętrzna zamówień publicznych – przetarg nieograniczony Druk trójstopniowej kontroli wewnętrznej – przetarg nieograniczony Akademia Morska w Szczecinie
10. Trójstopniowa kontrola wewnętrzna zamówień publicznych – przetarg ograniczony Druk trójstopniowej kontroli wewnętrznej – przetarg ograniczony Akademia Morska w Szczecinie
11. Trójstopniowa kontrola wewnętrzna zamówień publicznych – zapytanie o cenę Druk trójstopniowej kontroli wewnętrznej – zapytanie o cenę Akademia Morska w Szczecinie
12. Trójstopniowa kontrola wewnętrzna zamówień publicznych – zamówienie z wolnej ręki Druk trójstopniowej kontroli wewnętrznej – zamówienie z wolnej ręki Akademia Morska w Szczecinie
13. Trójstopniowa kontrola wewnętrzna zamówień publicznych – negocjacje z ogłoszeniem Druk trójstopniowej kontroli wewnętrznej – negocjacje z ogłoszeniem Akademia Morska w Szczecinie
14. Trójstopniowa kontrola wewnętrzna zamówień publicznych – negocjacje bez ogłoszenia Druk trójstopniowej kontroli wewnętrznej – negocjacje bez ogłoszenia Akademia Morska w Szczecinie
15. Trójstopniowa kontrola wewnętrzna zamówień publicznych – dialog konkurencyjny Druk trójstopniowej kontroli wewnętrznej – dialog konkurencyjny Akademia Morska w Szczecinie
16. Trójstopniowa kontrola wewnętrzna zamówień publicznych – licytacja elektroniczna Druk trójstopniowej kontroli wewnętrznej – licytacja elektroniczna Akademia Morska w Szczecinie
17. Trójstopniowa kontrola wewnętrzna zamówień publicznych – aukcja elektroniczna Druk trójstopniowej kontroli wewnętrznej – aukcja elektroniczna Akademia Morska w Szczecinie
19. Druki ZP Druk ZP 1 Akademia Morska w Szczecinie
20. Druki ZP Druk ZP DK Akademia Morska w Szczecinie
21. Druki ZP Druk ZP DSZ Akademia Morska w Szczecinie
22. Druki ZP Druk ZP LE Akademia Morska w Szczecinie
23. Druki ZP Druk ZP NBO Akademia Morska w Szczecinie
24. Druki ZP Druk ZP NO Akademia Morska w Szczecinie
25. Druki ZP Druk ZP PN Akademia Morska w Szczecinie
26. Druki ZP Druk ZP P0 Akademia Morska w Szczecinie
27. Druki ZP Druk ZP WR Akademia Morska w Szczecinie
28. Druki ZP Druk ZP ZOC Akademia Morska w Szczecinie
29. Zamówienie publiczne Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie międzynarodowym obowiązujący od 19.06.2013 Akademia Morska w Szczecinie
30. Zamówienie publiczne Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego obowiązujący od 19.06.2013 Akademia Morska w Szczecinie